مجوزها

شركت رها پارس داراي گواهي رتبه بندي و احراز صلاحيت از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور و مجوز برگزاری آموزش مجازی جهت كاركنان دولت  از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورمی باشد
آخرین تغییر: شنبه، 21 بهمن 1396، 4:51 عصر