فهرست قیمت گذاری و شرايط كاربر الكترونيكی

           س                               

شرايط كاربر الكترونيكی :

                                                                        کاربر1

- توانایی کار با ویندوز و اینترنت

- توانایی خودآموزی و داشتن انگیزه لازم

- توانایی کار با سامانه آموزشی مجازی مهارت (این سایت)

- امکان حضور در کارگاههای عملی  توسط کارآموز(در صورت تلفیقی بودن دوره )


شرایط اختصاصی :

شرایط اختصاصی هر دوره آموزشی در جدول ثبت نام نام درس در قسمت جزییات بیان شده است، لذا کلیه کاربران باید به این موارد توجه کامل داشته باشند زیرا در صورت عدم تطابق مدارک شخص با اطلاعات وارد شده در سایت ( مانند سطح تحصیلات، جنسیت و غیره ) کارآموز مجاز به شرکت در آزمون پایانی نبوده و هیچ مدرکی به ایشان ارائه نمی شود.


                                                           کاربر


حداقل تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت استفاده از محتواهای الکترونیکی :

- کامپیوتر

- پهنای باند اینترنت با حداقل 64k ( ترجیحا 128k یا بالاتر)

- نرم افزارهای مورد نیاز مرتبط با هر درس