درباره ما

شركت تعاونی رها پارس نسيم در جهت توسعه ، رشد و آموزش فناوری اطلاعات فعاليت مي نمايد

شركت رها پارس با مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در حوزه فناوري اطلاعات براي آموزش كاركنان دولت  فعاليت مي نمايد.

كاركنان دولت مي توانند، پس از معرفي توسط سازمان متبوع خود  ثبت نام نمايند و پس از گذراندن دوره و قبولي در آزمونهاي هر دوره مدرك آن به فراگير اعطا مي گردد.