ضوابط و مقررات

قوانین و مقررات

                                                                  قوانین

قابل توجه کاربران محترم :

   خواهشمندیم قبل از ثبت نام و انتخاب دوره در سایت به موارد زیر حتما توجه فرموده و سپس اقدام به ثبت نام در سایت بفرمایید :

·         در هنگام ثبت مشخصات فردی، کدپرسنلی و کدملی را دقیق وارد نمایید .

·         قبل از ثبت نام در دوره , سامانه خود را از نظر داشتن شرایط حضور در دوره (رشته و پست شغلی و...) چک بفرمایید.(در قسمت کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص , کد دوره مد نظر را بزنید)

·         قبل از ثبت نام در دوره به تعداد ساعتی که در سامانه خود دارید دقت نمایید تا از سقف مجاز سالیانه  بیشتر نشود .

·         قبل از ثبت نام در دوره چک بفرمایید که قبلا آن دوره را نگذرانده باشید.

·         در صورتی که بعلت موارد بالا نمره شما ثبت  نگردد ، مسئولیت آن با موسسه  نمی باشد .          

همچنین به نکات زیر توجه فرمایید :    قانون

·         مندرجات فرم هاي ثبت نام بايستي دقيق و صادقانه تكميل شود.

·         مسئوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرمهاي ثبت نام به عهده شخص داوطلب مي باشد.

·         داوطلب موظف است برنامه هاي كاري خود را براساس برنامه آموزشي این سامانه تنظيم نمايد .

·         داوطلب موظف است طبق برنامه زمانبندي در دوره و آزمون شركت نمايد.

·         غيبت غير موجه بيش از پانزده در صد كلاسهاي عملي (در صورت وجود کلاس عملی دوره های تلفیقی) باعث محروميت داوطلب از ادامه دوره آموزشي مربوطه، شركت در آزمون و عدم پذيرش در دوره هاي آتي خواهد شد.

·         داوطلبي كه در حين دوره آموزشي نسبت به ترك دوره اقدام نمايند، اجازه شرکت در آزمون پایانی را ندارد .

·         داوطلب موظف است كليه ضوابط و مقررات آئين نامه هاي آموزشي و انضباطي ، قانون جرايم رايانه اي مصوب سال 1388 و ضوابط سايت هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را رعايت نمايد. در غير اينصورت داوطلب خاطي مطابق مقررات مذكور مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

·         داوطلبي كه  به سامانه، سایت , تجهيزات و ابنيه رها پارس  خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت مي باشند.

·         رهاپارس هيچگونه تعهدي در قبال ايجاد اشتغال براي افراد آموزش ديده ندارد.

·         هرکاربر باید شخصا در تمامی مراحل آموزش و آزمون شرکت نماید و انجام هر یک از این مراحل توسط فرد دیگر, غیرقانونی و قابل پیگیرد می باشد و مسئولیت کلیه عواقب آن برعهده کاربر می باشد .


                                            قانون