درس‌های موجود

زرین پال

مهارت های هفتگانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)

دوره 130 ساعته ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL&...
دوره

مهارت های هفتگانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)#####

دوره 130 ساعته ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL&...
دوره
زرین پال

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ (كد : 92003079)

نام دوره : مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانهکد دوره...
دوره
زرین پال

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی (کد : 92000981)

نام دوره : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانیکد دوره :&n...
دوره
زرین پال

امنیت كاربری فناوری اطلاعات (اکفا) (کد : 99506411)

نام دوره : امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)کد دوره...
دوره
زرین پال

نرم افزار تخصصی چندرسانه ای (کد : 92002975)

نام دوره : نرم افزار تخصصی چندرسانه ایکد دوره : ...
دوره
زرین پال

مفاهيم و كلیات دولت الكترونيك (کد : 91400865)

نام دوره : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیککد دوره :&nb...
دوره

ICDL سایر ارگان ها

توجه: برای سهولت در پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز ...
دوره
زرین پال

آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات - مهارت اول ICDL (کد : 92002520)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 18.000 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
زرین پال

آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها (Windows) - مهارت دوم ICDL (کد : 92002521)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 12.000 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
زرین پال

شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز (Word) - مهارت سوم ICDL (کد : 92002522)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 39.000 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
زرین پال

شیوه کار با صفحه گسترده (Excel) - مهارت چهارم ICDL (کد : 92002523)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 39.000 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
زرین پال

شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها (Access) - مهارت پنجم ICDL (کد : 92002524)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 39.000 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
زرین پال

شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب (Power Point) - مهارت ششم ICDL (کد : 92002525)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 30.000 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
زرین پال

اطلاعات و ارتباطات (Internet) - مهارت هفتم ICDL (کد : 92002526)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 18.000 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره

مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات (کد : 92002572)

 عنوان دوره : مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات  &nbs...
دوره

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)####

دوره 130 ساعته ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL&...
دوره

خبرهای سایت

(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)