درس‌های موجود

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)

دوره 130 ساعته ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL...
دوره

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی (کد : 92000981)

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی (کد : 92000981)

دوره  14 ساعتهويژه فرهنگيان کشور  توجه : تخفیف ویژه ج...
دوره

آموزش مجازی (كد: 91401983)

آموزش مجازی (كد: 91401983)

دوره  24 ساعتهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 14.000 تومانت...
دوره

فناوری های نوین آموزشی (كد:92002503)

فناوری های نوین آموزشی (كد:92002503)

دوره  24 ساعتهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 14.000 تومانت...
دوره

تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی( كد : 91400805)

تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی( كد : 91400805)

دوره  32 ساعتهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 20.000 تومانت...
دوره

آموزش الكترونیكی E-Learning ( كد: 91400810)

آموزش الكترونیكی E-Learning ( كد: 91400810)

دوره24 ساعتهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 14.000 تومانتذکر: لط...
دوره

مدیریت سيستم آموزش الکترونیکی LMS (كد 92003003)

مدیریت سيستم آموزش الکترونیکی LMS (كد 92003003)

دوره  24 ساعتهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 14.000 تومانت...
دوره

مفاهيم و كلیات دولت الكترونيك (کد : 91400865)

مفاهيم و كلیات دولت الكترونيك (کد : 91400865)

دوره 8 ساعتهشهريه دوره  و آزمون با تخفیف ویژه : 6.00...
دوره

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ (كد: 92003079)

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ (كد: 92003079)

دوره 22 ساعته شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 11.000 تومانت...
دوره

آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات - مهارت اول ICDL (کد : 92002520)

آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات - مهارت اول ICDL (کد : 92002520)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 7.000 تومان با تخفیف استثنا...
دوره

آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها (Windows) - مهارت دوم ICDL (کد : 92002521)

آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها (Windows) - مهارت دوم ICDL (کد : 92002521)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 4.500 تومان شهریه این دوره&...
دوره

شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز (Word) - مهارت سوم ICDL (کد : 92002522)

شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز (Word) - مهارت سوم ICDL (کد : 92002522)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 15.000 تومانشهریه این دوره ...
دوره

شیوه کار با صفحه گسترده (Excel) - مهارت چهارم ICDL (کد : 92002523)

شیوه کار با صفحه گسترده (Excel) - مهارت چهارم ICDL (کد : 92002523)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 15.000 تومان شهریه این دوره...
دوره

شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها (Access) - مهارت پنجم ICDL (کد : 92002524)

شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها (Access) - مهارت پنجم ICDL (کد : 92002524)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 15.000 تومان شهریه این دوره...
دوره

شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب (Power point) - مهارت ششم ICDL (کد : 92002525)

شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب (Power point) - مهارت ششم ICDL (کد : 92002525)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 11.500 تومانشهریه این دوره ...
دوره

اطلاعات و ارتباطات (Internet) - مهارت هفتم ICDL (کد : 92002526)

اطلاعات و ارتباطات (Internet) - مهارت هفتم ICDL (کد : 92002526)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 7.000 تومانشهریه این دوره &...
دوره
پی‌پال

آزمون آزمايشی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ

آزمون آزمايشی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ

 آزمون آزمايشی در صورت تمایل می توانید پیش از آزمون اصلی ،...
دوره

خبرهای سایت

(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)