درس‌های موجود

دوره ضمن خدمت 22 ساعته 
ويژه كليه فرهنگيان محترم 

شروع دوره:

8 مهر 98

پايان دوره:

19 مهر 98

تاريخ آزمون:

22 تا 28 مهر 98

تاريخ آزمون مجدد:

29 تا 30  مهر 98

تاريخ تحويل تكاليف عملی:

از 20  تا 30 مهر 98


تلفن پشتیبانی و پاسخگويي: 09059593900


شهريه دوره و آزمون: 120.000 ريال

توجه : ثبت در سامانه LTMS مخصوص کسانی است که این دوره را قبلا نگذرانده اند . 

توجه : آزمون مهارت های حرفه ای واداری کار با رایانه بر اساس برنامه زمانی زیر که بر طبق حرف اول نام خانوادگی همکاران فرهنگی تنظیم گردیده اجرا می شود :

روز و تاریخ

حرف اول نام خانوادگی

دوشنبه 98/7/22

الف

سه شنبه 98/7/23

ب / پ / ت / ث / ج / چ

چهارشنبه 98/7/24

ح / خ / د / ذ

پنج شنبه 98/7/25

ر / ز / س

جمعه 98/7/26

ش / ص / ض / ط / ظ / ع / غ

شنبه 98/7/27

ف / ق / ک / گ / ل

یک شنبه 98/7/28

م / ن / و / ه / ی

 

 

دوشنبه 98/7/29

سه شنبه 98/7/30

آزمون مجدد برای افرادی که نمره قبولی نیاورده اند


ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :

دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیرو های حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد در LTMS ثبت می شود .

دوره مهارت های هفتگانه ICDL برای نیرو های رسمی  آموزش و پرورش (غیر از جدیدالاستخدام ها)  ثبت در  LTMS نمی شود .

ثبت نام و شروع دوره :

22 تا 30 مهر 98

تاريخ آزمون :

1 آبان 98

تاريخ آزمون مجدد :

2 آبان 98


شهريه دوره و آزمون: 84.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

22 تا 30 مهر 98

تاريخ آزمون :

3 آبان 98

تاريخ آزمون مجدد :

4 آبان 98
شهريه دوره و آزمون: 56.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

22 تا 30 مهر 98

تاريخ آزمون :

5 آبان 98

تاريخ آزمون مجدد :

6 آبان 98
شهريه دوره و آزمون: 182.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

22 تا 30 مهر 98

تاريخ آزمون :

7 آبان 98

تاريخ آزمون مجدد :

8 آبان 98
شهريه دوره و آزمون: 182.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

22 تا 30 مهر 98

تاريخ آزمون :

9 آبان 98

تاريخ آزمون مجدد :

10 آبان 98


شهريه دوره و آزمون: 140.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

22 تا 30 مهر 98

تاريخ آزمون :

11 آبان 98

تاريخ آزمون مجدد :

12 آبان 98


شهريه دوره و آزمون: 182.000 ريال
ثبت نام و شروع دوره :

22 تا 30 مهر 98

تاريخ آزمون :

13 آبان 98

تاريخ آزمون مجدد :

14 آبان 98

شهريه دوره و آزمون: 84.000 ريال


آشنایی با دولت الكترونيك و مباحث كلیدی

آشنایی با مدل های توسعه دولت الكترونیكی

آشنایی با نقشه راه دولت الكترونیكی جمهوری اسلامی ايران

كاربردها و نوآوری ها


شهريه اين دوره: 560.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


آشنایی با فضای سايبری

انواع تهديدات سايبری

آشنایی با پليس فتا

امنيت، حفاظت و نگهداری اطلاعات

فناوری احراز هويتشهريه اين دوره: 560.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


مديريت سيستمهای اطلاعات

مديريت فرآيندهای سازمانی

آشنايي با مديريت دانششهريه اين دوره: 650.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


آشنایی با مفهوم دولت الكترونيك

بيان مزايا و دستاوردهای دولت الكترونيك

تشريح گونه ها و مدلهای دولت الكترونيك

آمادگی الكترونيكی

ذكر محدوديتها و موانع توسعه دولت الكترونيكی

آشنايی با قوانين بالا دستی در حوزه دولت الكترونيك

آشنايی با كاربردها، نوآوری و نقش های فناوری اطلاعاتشهريه اين دوره: 990.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب