Available courses

آزمون های ICDL ویژه وزارت نفت

آزمون های ICDL ویژه وزارت نفت

Course
PayPal

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)

دوره 130 ساعته ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL&...
Course
PayPal

ICDL سایر ارگان ها

ICDL سایر ارگان ها

توجه: برای سهولت در پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز ...
Course
PayPal

فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها (کد 99506645)

فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها (کد 99506645)

 عنوان دوره ضمن خدمت : فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب هاكد دوره:&...
Course
PayPal

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ (كد: 92003079)

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ (كد: 92003079)

دوره ضمن خدمت 22 ساعته ویژه فرهنگیان و دانشجومعلمانبا صدور گوا...
Course
PayPal

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی (کد : 92000981)

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی (کد : 92000981)

دوره ضمن خدمت  14 ساعتهویژه فرهنگیان و دانشجومعلمانبا صدور گوا...
Course
PayPal

مفاهيم و كلیات دولت الكترونيك (کد : 91400865)

مفاهيم و كلیات دولت الكترونيك (کد : 91400865)

دوره ضمن خدمت  8 ساعتهویژه فرهنگیان و دانشجومعلمانبا صدور گواه...
Course
PayPal

آموزش الكترونیكی E-Learning ( كد: 91400810)

آموزش الكترونیكی E-Learning ( كد: 91400810)

 عنوان دوره ضمن خدمت : آموزش الكترونيكی (E-Learning)...
Course
PayPal

مدیریت سيستم آموزش الکترونیکی LMS (كد 92003003)

مدیریت سيستم آموزش الکترونیکی LMS (كد 92003003)

 عنوان دوره ضمن خدمت : سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)کد د...
Course
PayPal

تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی( كد : 91400805)

تولید و كاربرد ابزارهای آموزشی( كد : 91400805)

دوره ضمن خدمت 32 ساعته عنوان دوره : تولید و كاربرد ابزار...
Course
PayPal

فناوری های نوین آموزشی (كد:92002503)

فناوری های نوین آموزشی (كد:92002503)

 عنوان دوره ضمن خدمت : فناوری های نوین آموزشیکد دوره: 92002503...
Course
PayPal

آموزش مجازی (كد: 91401983)

آموزش مجازی (كد: 91401983)

 عنوان دوره  ضمن خدمت : آموزش مجازیکد دوره: 91401983...
Course
PayPal

آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات - مهارت اول ICDL (کد : 92002520)

آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات - مهارت اول ICDL (کد : 92002520)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 14.400 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
Course
PayPal

آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها (Windows) - مهارت دوم ICDL (کد : 92002521)

آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها (Windows) - مهارت دوم ICDL (کد : 92002521)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 9.600 تومانویژه ثبت نام مهارت ها...
Course
PayPal

شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز (Word) - مهارت سوم ICDL (کد : 92002522)

شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز (Word) - مهارت سوم ICDL (کد : 92002522)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 31.200 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
Course
PayPal

شیوه کار با صفحه گسترده (Excel) - مهارت چهارم ICDL (کد : 92002523)

شیوه کار با صفحه گسترده (Excel) - مهارت چهارم ICDL (کد : 92002523)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 31.200 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
Course
PayPal

شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها (Access) - مهارت پنجم ICDL (کد : 92002524)

شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها (Access) - مهارت پنجم ICDL (کد : 92002524)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 31.200 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
Course
PayPal

شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب (Power Point) - مهارت ششم ICDL (کد : 92002525)

شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب (Power Point) - مهارت ششم ICDL (کد : 92002525)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 24.000 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
Course
PayPal

اطلاعات و ارتباطات (Internet) - مهارت هفتم ICDL (کد : 92002526)

اطلاعات و ارتباطات (Internet) - مهارت هفتم ICDL (کد : 92002526)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 14.400 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
Course
PayPal

آزمون آزمايشی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ

آزمون آزمايشی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ

 آزمون آزمايشی در صورت تمایل می توانید پیش از آزمون اصلی ،...
Course

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)*****

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)*****

دوره 130 ساعته ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL&...
Course

خبرهای سایت

(There are no discussion topics yet in this forum)