درس‌های موجود

دوره ارائه شده توسط آموزش و پرورش فارس

دوره ضمن خدمت 20 ساعته 
ويژه كليه فرهنگيان کشور 


ادامه ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

ثبت فوری در ltms 


لینک کانال تلگرام رها پارس:

https://t.me/raha_pars

لینک کانال whatsapp رها پارس:

https://chat.whatsapp.com/IhFlo1yQ57w226WlTnXjyv

https://chat.whatsapp.com/FdW4cH6OjeT6ClvjpoDB1w

https://chat.whatsapp.com/HuvI9po0xw843E2I1CoHXz

https://chat.whatsapp.com/BjP1Ck6GHpwHkKT6ix4OK4

https://chat.whatsapp.com/HrsIsLODDKg4YRJev8iLB2


تلفن پشتیبانی و پاسخگويي: 09059593900


دوره ضمن خدمت 22 ساعته 
ويژه كليه فرهنگيان کشور

توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان 

شروع دوره:

3 بهمن 98

پايان دوره:

5 بهمن 98

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98

تاريخ آزمون مجدد:

3 تا 5  بهمن 98

تاريخ تحويل تكاليف عملی:

3  تا 5 بهمن 98


تلفن پشتیبانی و پاسخگويي: 09059593900


شهريه دوره و آزمون: 11.000 تومان

توجه : ثبت در سامانه LTMS مخصوص کسانی است که این دوره را قبلا نگذرانده اند . 

دوره ضمن خدمت 14 ساعته 

ويژه كليه فرهنگيان کشور 

توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان

شروع ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

آزمون جبرانی:

3 تا 5 بهمن 98شهريه اين دوره: 11.000 تومان 

  

تلفن پشتیبانی و پاسخگويي: 09059593900

دوره ضمن خدمت 8 ساعته 
ويژه كليه فرهنگيان کشور 

توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان 

شروع ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

آزمون جبرانی:

3 تا 5 بهمن 98شهريه اين دوره: 6.000 تومان


تلفن پشتیبانی و پاسخگويي: 09059593900

دوره ضمن خدمت 130 ساعته 
ويژه كليه فرهنگيان کشور 


ادامه ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

ثبت فوری در ltms 


توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان


لینک کانال تلگرام رها پارس:

https://t.me/raha_pars

لینک کانال whatsapp رها پارس:

https://chat.whatsapp.com/IhFlo1yQ57w226WlTnXjyv

https://chat.whatsapp.com/FdW4cH6OjeT6ClvjpoDB1w

https://chat.whatsapp.com/HuvI9po0xw843E2I1CoHXz

https://chat.whatsapp.com/BjP1Ck6GHpwHkKT6ix4OK4

https://chat.whatsapp.com/HrsIsLODDKg4YRJev8iLB2


تلفن پشتیبانی و پاسخگويي: 09059593900

شهريه دوره و آزمون: 77.000 تومان


ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :

دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیرو های حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد در LTMS ثبت می شود .

دوره مهارت های هفتگانه ICDL به صورت دانش افزایی محسوب می گردد .

توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان

شروع ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

آزمون جبرانی:

3 تا 5 بهمن 98
شهريه دوره و آزمون: 7.000 تومانشروع ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

آزمون جبرانی:

3 تا 5 بهمن 98


توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان 


شهريه دوره و آزمون: 5.000 تومان
شروع ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

آزمون جبرانی:

3 تا 5 بهمن 98توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان 
شهريه دوره و آزمون: 15.000 تومان


توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان 

شروع ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

آزمون جبرانی:

3 تا 5 بهمن 98


شهريه دوره و آزمون: 15.500 تومان


توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان


شروع ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

آزمون جبرانی:

3 تا 5 بهمن 98

شهريه دوره و آزمون: 12.000 تومانتوجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان 

شروع ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

آزمون جبرانی:

3 تا 5 بهمن 98

شهريه دوره و آزمون: 15.500 تومان


توجه : تخفیف ویژه جهت گذراندن ساعات  ضمن خدمت رتبه بندی فرهنگیان 


شروع ثبت نام:

3 بهمن 98

پايان ثبت نام:

5 بهمن 98 

تاريخ آزمون:

3 تا 5 بهمن 98 

آزمون جبرانی:

3 تا 5 بهمن 98

شهريه دوره و آزمون: 7.000 تومان


آشنایی با فضای سايبری

انواع تهديدات سايبری

آشنایی با پليس فتا

امنيت، حفاظت و نگهداری اطلاعات

فناوری احراز هويتشهريه اين دوره: 560.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


آشنایی با مفهوم دولت الكترونيك

بيان مزايا و دستاوردهای دولت الكترونيك

تشريح گونه ها و مدلهای دولت الكترونيك

آمادگی الكترونيكی

ذكر محدوديتها و موانع توسعه دولت الكترونيكی

آشنايی با قوانين بالا دستی در حوزه دولت الكترونيك

آشنايی با كاربردها، نوآوری و نقش های فناوری اطلاعاتشهريه اين دوره: 990.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب