راهنمای استفاده از سامانه

برای باز کردن منبع روی http://elearning-pars.ir/lms/mod/page/view.php?id=68 کلیک کنید.