درباره ما

شركت  رها پارس در جهت توسعه ، رشد و آموزش فناوری اطلاعات فعاليت مي نمايد

سامانه آموزش الكترونيكي شركت رها پارس با مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در حوزه فناوري اطلاعات براي آموزش كاركنان دولت در سراسر كشور فعاليت مي نمايد.

كاركنان دولت مي توانند، پس از معرفي توسط سازمان متبوع خود در اين سامانه ثبت نام نمايند و پس از گذراندن دوره و قبولي در آزمونهاي هر دوره مدرك آن به فراگير اعطا مي گردد.


آخرین تغییر: Sunday، 8 Ordibehesht 1398، 1:08 AM