دوره ضمن خدمت 22 ساعته 
ويژه فرهنگيان استان فارس
اين دوره براي سال تحصيلي 98-97 در سامانه LTMS قرار ميگيرد
ثبت نام دوره دوم:  از : 21 /5/ 1397 الي 27 /5 /1397 

ثبت نام مجدد آغاز گرديد

آزمون از: ساعت8 صبح 28/ 5/ 1397  الی ساعت 12 شب 31/ 5 /1397

واژه پرداز پيشرفته 

صفحه گسترده پيشرفته

ارائه مطلب پيشرفته

آشنايی و كار باسيستم اتوماسيون اداری وسامانه ملی و دستگاهی
شهريه اين دوره ويژه فرهنگيان محترم (90% تخفيف ويژه) : 100.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


آزمون آزمايشی ويژه فرهنگيان استان فارس
هزينه آزمون آزمايشي: 10.000 ريال


ویژه فرهنگیان کشور 

مجری -رها پارس

امكان ثبت نام در اين دوره در حال حاضر وجود ندارد

آشنایی با دولت الكترونيك و مباحث كلیدی

آشنایی با مدل های توسعه دولت الكترونیكی

آشنایی با نقشه راه دولت الكترونیكی جمهوری اسلامی ايران

كاربردها و نوآوری ها


شهريه اين دوره: 560.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


آشنایی با فضای سايبری

انواع تهديدات سايبری

آشنایی با پليس فتا

امنيت، حفاظت و نگهداری اطلاعات

فناوری احراز هويتشهريه اين دوره: 560.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


مديريت سيستمهای اطلاعات

مديريت فرآيندهای سازمانی

آشنايي با مديريت دانششهريه اين دوره: 650.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


آشنایی با مفهوم دولت الكترونيك

بيان مزايا و دستاوردهای دولت الكترونيك

تشريح گونه ها و مدلهای دولت الكترونيك

آمادگی الكترونيكی

ذكر محدوديتها و موانع توسعه دولت الكترونيكی

آشنايی با قوانين بالا دستی در حوزه دولت الكترونيك

آشنايی با كاربردها، نوآوری و نقش های فناوری اطلاعاتشهريه اين دوره: 990.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب