درس‌های موجود

دوره ضمن خدمت 22 ساعته 
ويژه كليه فرهنگيان محترم 

شروع دوره:

1 آبان 98

پايان دوره:

16 آبان 98

تاريخ آزمون:

18 تا 25 آبان 98

تاريخ آزمون مجدد:

26 تا 29  آبان 98

تاريخ تحويل تكاليف عملی:

از 18  تا 29 آبان 98


تلفن پشتیبانی و پاسخگويي: 09059593900


شهريه دوره و آزمون: 120.000 ريال

توجه : ثبت در سامانه LTMS مخصوص کسانی است که این دوره را قبلا نگذرانده اند . 

ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :

دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیرو های حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد در LTMS ثبت می شود .

دوره مهارت های هفتگانه ICDL برای نیرو های رسمی  آموزش و پرورش (غیر از جدیدالاستخدام ها)  ثبت در  LTMS نمی شود .

ثبت نام و شروع دوره :

18  تا 29 آبان 98

تاريخ آزمون :

1 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

2 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

15 و 16 آذر 98


شهريه دوره و آزمون: 84.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

18   تا 29 آبان 98

تاريخ آزمون :

3 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

4 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

15 و 16 آذر 98شهريه دوره و آزمون: 56.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

18   تا 29 آبان 98

تاريخ آزمون :

5 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

6 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

15 و 16 آذر 98
شهريه دوره و آزمون: 182.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

18  تا 29 آبان 98

تاريخ آزمون :

7 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

8 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

15 و 16 آذر 98
شهريه دوره و آزمون: 182.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

18  تا 29 آبان 98

تاريخ آزمون :

9 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

10 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

15 و 16 آذر 98


شهريه دوره و آزمون: 140.000 ريالثبت نام و شروع دوره :

18  تا 29 آبان 98

تاريخ آزمون :

11 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

12 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

15 و 16 آذر 98

شهريه دوره و آزمون: 182.000 ريال
ثبت نام و شروع دوره :

18  تا 29 آبان 98

تاريخ آزمون :

13 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

14 آذر 98

تاريخ آزمون مجدد :

15 و 16 آذر 98
شهريه دوره و آزمون: 84.000 ريال


آشنایی با دولت الكترونيك و مباحث كلیدی

آشنایی با مدل های توسعه دولت الكترونیكی

آشنایی با نقشه راه دولت الكترونیكی جمهوری اسلامی ايران

كاربردها و نوآوری ها


شهريه اين دوره: 560.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


آشنایی با فضای سايبری

انواع تهديدات سايبری

آشنایی با پليس فتا

امنيت، حفاظت و نگهداری اطلاعات

فناوری احراز هويتشهريه اين دوره: 560.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


مديريت سيستمهای اطلاعات

مديريت فرآيندهای سازمانی

آشنايي با مديريت دانششهريه اين دوره: 650.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب


آشنایی با مفهوم دولت الكترونيك

بيان مزايا و دستاوردهای دولت الكترونيك

تشريح گونه ها و مدلهای دولت الكترونيك

آمادگی الكترونيكی

ذكر محدوديتها و موانع توسعه دولت الكترونيكی

آشنايی با قوانين بالا دستی در حوزه دولت الكترونيك

آشنايی با كاربردها، نوآوری و نقش های فناوری اطلاعاتشهريه اين دوره: 990.000 ريال 

روش پرداخت: از طريق كارت بانكي عضو شبكه شتاب